Uložení pásů po sezóně - 5 jednoduchých kroků

Demontujte pásy

Každý pás a všechny díly k němu patřící si čitelně označte štítkem. Nejdříve demontujte krytky, následně kolové matice a pak kompletně celý pásový systém.

  • Camso Tip: Před opětovným namontováním kol demontujte všechny držáky protisklápěcího stabilizačního systému a jejich součásti. Ponechání držáků připevněných k ramenům by mohlo způsobit poškození stroje.
     

Všechny pásy důkladně očistěte

S citem odstraňte všechny nečistoty a zbytky pomocí biologicky odbouratelného odmašťovače a mírného proudu vody. Pokud používáte tlakový čistič, pracujte velmi opatrně, vysoký tlak vody může poškodit otočné součásti.

  • Camso Tip: Nepoužívejte přípravky na čištění brzd, které by mohly poškodit některá těsnění, další součásti a samolepky.
     


Zkontrolujte stav pásů a všech komponentů

Zkontrolujte všechny díly pásů, zda nejsou poškozené, opotřebené nebo zda nemají praskliny. Jde zejména o samotné pásy, spojovací tyče, hnací, vodicí a pojezdová kola a všechna ložiska.

  • Camso Tip: Sepište si seznam poškozených nebo opotřebovaných dílů, které je třeba vyměnit, a objednejte je ihned u svého prodejce. Tak budete opět připraveni na další sezónu.Promažte pohyblivé díly

Odstraňte staré mazivo a naneste nové mazivo na valivé a otočné součásti a další mazací místa.

  • Camso Tip: Nalijte 5 čajových lžiček oleje pod krytky kol a mezi ložiska, abyste prodloužili životnost kol.

 

Uložte pásy vodorovně

Pásy položte tak, aby gravitace dostala mazivo a olej na všechny čepy a ložiska.

  • Camso Tip: Uložte pásy na suchém místě, ve stínu, bez přímého slunečního záření.